TECHNISCHE VAKKEN

In de vakken Technologie komt een brede waaier van vakkennis aan bod die specifiek is voor al wat met snaarinstrumenten te maken heft: de historiek van de viool- en gitaarbouw, de grote Europese tradities, stijlleer, wetenschappelijk onderzoek, literatuurstudie, houtstudie, beroepsethiek, luisteroefeningen, toegepaste akoestische kennis, enz..

Vele van deze leseen worden in of rond de paraktijklokalen gegeven of zijn geïntegreerd in de praktijklessen zelf.

Soms zijn er bezoeken gepland aan concerten, musea of houthandelaars in het buitenland.

In het vak Technisch Tekenen worden bouwplannen of  contourstudies  getekend, zowel op papier als met modern autocad technieken.

In het van Muziek wordt er met de leerlingen gemusiceerd.  Het niveau wordt aangepast aan de individuele capactiteiten van elke leerling. Tijdens bepaalde evenementen worden er kleine optredens georganiseerd.  Op het eind van elk studiejaar wordt een atelierconcert georganiseerd waarop externe muzikanten of leerlingen de gemaakte instrumenten bespelen.