TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in het eerste jaar te kunnen starten dient men ten minste geslaagd te zijn voor het vierde jaar BSO.

Buitenlandse kandiadaten moeten in het bezit zijn van een diploma dat gelijkgesteld kan worden aan  diploma 4e jaar BSO van de Vlaamse Gemeenschap. 

Daarnaast zijn motivatie, handigheid, zin voor nauwkeurigheid, zelfstandigheid en interesse voor muziek belangrijke vereisten.

Leerlingen die reeds een diploma van het secundair onderwijs behaalden zullen voor sommige vakken vrijstellingen kunnen bekomen in zoverre zij deze vakken in een vorige opleiding gevolgd hebben. (Nederlands, Lichamelijke Opvoeding, Godsdienst/Zedenleer, PAV..)

De eindbeslissing in deze wordt steeds door de directie genomen.

Het diploma van buitenlandse kandidaten zal hiervoor geverifieerd moeten worden op gelijkwaardigheid.

De opleiding situeert zich in de derde graad van het BSO, zijnde het 5e, 6e en 7e jaar.

Na deze drie studiejaren met vrucht te hebben volbracht wordt een diploma muziekinstrumentenbouw behaald dat de mogelijkheid geeft om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs.